Business Lunch Transport & Logistics Committee

Home > Events > Business Lunch Transport & Logistics Committee

In vervolg op de zeer succesvolle bijeenkomsten die eerder werden georganiseerd door de Investment Committee en de Construction Committee is kan de Executive Board van de Dutch Arbitration Association u met genoegen berichten dat er nu ook een Transport & Logistics Committee is opgericht die zich zal richten op het delen van kennis en het promoten van arbitrage als wijze van geschilbeslechting in Transport & Logistiek. Deze Committee zal worden geleid door Gijs Noordam van Ten Holter Noordam advocaten die recent is toegetreden tot de Executive Committee van de DAA.

De Transport & Logistics Committee is van plan om een aantal informele bijeenkomsten te organiseren voor ondernemers en juristen die werkzaam zijn in de sector Transport & Logistiek in de brede zin waaronder ook sectoren zoals scheepsbouw, haven & handel, offshore etc.

Op dinsdag 22 november vond de eerste bijeenkomst plaats in de vorm van een Business lunch waar de Secretaris van het Nederlandse transport en maritieme arbitrage instituut UNUM Drs Niels van der Noll sprak over zijn ervaringen en toekomstplannen met deze gespecialiseerde vorm van arbitrage. Verder heeft hij vragen beantwoordt en is de discussie aangegaan over de voor- en nadelen van geschilbeslechting in Transport & Logistiek door de Nederlandse of buitenlandse rechter dan wel door gespecialiseerde arbitrage in Nederland in vergelijking met Londen, Hamburg, Oslo etc.

Met vriendelijke groet,

Namens de Executive Board van de DAA,

Mr Natalie Vloemans,
Secretary

 

Locatie

De bijeenkomst vond plaats in de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas, Veerdam 1, Rotterdam, www.de-maas.nl.

Informatie

Voor vragen en verdere informatie over deze bijeenkomst en de Transport & Logistics Committee kunt u zich wenden tot Gijs Noordam, Ten Holter Noordam advocaten, 010 – 241 88 00 en marine@dutcharbitrationassociation.nl.

Aanmelden voor Business Lunch

Het is niet meer mogelijk om u voor dit event aan te melden. U kunt u (wanneer u nog geen DAA-lid bent) wel via het aanmeldingsformulier aanmelden voor een DAA lidmaatschap.